PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
KABINET GRADONACELNIKA KN.1 Jednokratne novčane pomoći Pogledaj
SLUŽBA ZA CIVILNU I PROTUPOŽARNU ZAŠTITU I ZAJEDNIČKE POSLOVE CZPZ.1 Prijava posljedica od prirodnih i drugih nesreća Pogledaj
CZPZ.2 Mišljenje o kontaminiranosti terena od mina (MES-a) Pogledaj
CZPZ.3 Utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke ne/sposobnosti za učešće u civilnoj zaštiti Pogledaj
CZPZ.5 Pomoć u saniranju štete od nepogoda Pogledaj
CZPZ.6 Uvjerenje o činjenicama koje se vode / ne vode u službenoj evidenciji CZ Pogledaj
SLUŽBA ZA FINANSIJE FBR.1 Povrat pogrešno uplaćenih sredstava Pogledaj
FBR.2 Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije Pogledaj
SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, VODE, ZAŠTITU OKOLIŠA I INSPEKCIJSKE POSLOVE KSPI.13 Zakup auto - garaža Pogledaj
KSPI.14 Postavljanje montažnog objekta tipa kiosk Pogledaj
KSPI.15 Postavljanje ljetne bašte na otvorenom prostoru Pogledaj
KSPI.16 Postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa Pogledaj
KSPI.17 Postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata Pogledaj
KSPI.18 Postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge za prazničnu prodaju robe na malo i posebne prigode i slično Pogledaj
KSPI.19 Postavljanje prodajno-izložbenog pulta ispred trgovinskih i uslužnih objekata Pogledaj
KSPI.2 Izrada projektnog zadatka za objekte komunalne infrastrukture Pogledaj
KSPI.20 Postavljanje rashladnog uređaja za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda, aparata za kokice, kestenje i kukuruz Pogledaj
KSPI.21 Postavljanje tendi u okviru ljetne bašte Pogledaj
KSPI.22 Postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa (šatori, zabavni park, aparati i uređaji za zabavu) Pogledaj
KSPI.23 Postavljanje bina za prigodne manifestacije Pogledaj
12345678